Zgornje Podravje: Okužbe v 6 vrtcih in 14 šolah

(vir: pixabay.com)

V Podravski regiji spremenjen potek šolanja in predšolske vzgoje v zadnjem tednu poteka v 70 vrtcih in šolah. Preverili smo podatke za Zgornje Podravje, pri tem predvsem stanje v vrtcih in osnovnih šolah ter v eni od glasbenih šol. 

Stanje v iztekajočem se tednu je bilo naslednje:

VRTCI: 6 vrtcev

1. Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, Enota Ciciban: Sum na okužbo pri 2 otrocih in 2 zaposlenih, 2 zaposlena okužena.

2. Vrtec Zgornja Polskava: Sum na okužbo pri 1 zaposleni.

3. Vrtec Zgornja Ložnica: Okužba pri 1 zaposlenem.

4. Vrtec Korena: Sum na okužbo pri 1 zaposlenem.

5. Vrtec Rače: Okužba 1 zaposleni, sum na okužbo pri 1 zaposlenem.

6. Vrtec Vrtiljak, Miklavž na Dravskem polju: Sum na okužbo pri 1 zaposlenem.

ŠOLE: 13 osnovnih šol in 1 glasbena šola

1. Osnovna šola Duplek: Sum na okužbo pri 1 učencu in 1 zaposlenem.

2. Osnovna šola Hoče, podružnična šola Reka – Pohorje: Sum na okužbo pri 2 učencih.

3. Osnovna šola Laporje: Okužba pri 1 zaposlenem, sum na okužbo pri 1 učencu.

4. Osnovna šola Korena: V karanteni celoten 5. razred, 18 oseb, okužba pri učitelju, pouk poteka na daljavo.

5. Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju: Sum na okužbo pri 7 učencih, pred tem (do četrtka) okužba potrjena pri 2 učencih.

7. Osnovna šola Oplotnica, Podružnična šola Prihova: Okužen 1 zaposleni.

8. Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica: Sum na okužbo pri 6 učencih.

9. Osnovna šola Rače: Okužba 1 učenec in 2 zaposlena.

10. Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj: Okužen 2 učenca in 4 zaposleni sum na okužbo 29 učencev.

11. Osnovna šola Selnica ob Dravi: V karanteni je bil do četrtka, 18. marca, 1. razred, 18 oseb, pouk je poteka na daljavo. V marcu je bilo okuženih kar 13 učencev, pri več jih je obstajal sum na okužbo. V karanteni so bili 4., 7. 8. in 9. razred. Zaposleni so bili okuženi ob koncu februarja in v začetku marca – 4 osebe.

12. Osnovna šola Starše: Sum na okužbo pri 1 zaposlenem.

13. Podružnica Marjeta na Dravskem polju: Sum na okužbo pri 1 zaposlenem.

14. Glasbena šola Slovenska Bistrica: Okužen 1 otrok, pri enem še sum na okužbo.

Podatki za celotno Podravsko regijo so naslednji:

Vir: COVID-19 Sledilnik, kjer je na voljo tudi več podatkov za ostale šole v Podravju, tudi srednje šole v Mariboru, ki jih v našem pregledu nismo zajeli. V nekaterih srednjih šolah so v karanteni celi oddelki, pouk poteka na daljavo.

Podatki za Slovenijo: 439 otrok in 417 zaposlenih

V Sloveniji so v petek, 19. marca, okužbe ali sume na okužb beležili pri otrocih, učencih ali dijaki v: 23 vrtcih, 246 osnovnih šolah, 147 srednjih šolah, 3 osnovnih šolah s prilagojenim programom, 15 glasbenih šolah, 2 dijaških domovih in 2 zavodih. Skupno je bilo okuženih ali imelo sum na okužbo 439 otrok, učencev ali dijakov.

Med zaposlenimi so bile okužbe ali sumi pri 138 zaposlenimi v vrtcih, 202 v osnovnih šolah, 40 v srednjih šolah, 19 v osnovnih šolah s prilagojenim programom, 14 v glasbenih šolah, 1 v dijaškem domu in 3 v zavodih. Skupno je bilo okuženih 417 zaposlenih.

M. P