Znanih več podrobnosti: Na območju Pivole 197 ton nevarnih odpadkov, štirje v priporu

Potok odnaša blato, domačini navajajo, da vse do črpališč pitne vode in Drave. (vir: Twitter)

Na Policijski upravi Maribor so danes pojasnili dogodke okrog ekološke katastrofe na območju Pivole na območju Hoč. Povedali so, da so v juniju prejeli več prijav in informacij suma neustreznega odlaganja odpadkov v naravi na območju Pivole. Nastala je večja škodljiva posledica za okolje. V priporu so štiri osebe.

Prva kemična analiza oziroma vzorčenje tal in odpadkov, je pokazala, da je bilo odloženo dehidrirano blato, ki vsebuje težke kovine (baker, cink, svinec) ter tudi bakterijo salmonelo.

V predkazenskem postopku so kriminalisti, z zbranimi obvestili, ugotovili, da pri odloženih odpadkih niso bili upoštevani predpisi o njihovem ravnanju, v nadaljevanju pa so odkrili tudi njihov izvor.

V kriminalistični preiskavi so ugotovili, da je 5 osumljenih. Eden od teh je iz podjetja z območja Celja – po doslej znanih podatkih naj bi bil to CEP Celje, posredno povezan tudi z Ekosistemi, kjer je v Zalogu v občini Straža leta 2017 zgorela večja količina odpadkov, bilo jih je okoli 7500 ton, strošek čiščenja je bil okoli 1,5 milijona evrov. Direktor podjetja CEP je Urban Majcen, ki naj bi bil zdaj v priporu.

Ekosistemi, katerih lastnik je bil Tomislav Kovačič iz Hrastovca pod Bočem (Poljčane), so v stečaju, po požaru so lupino podjetja kmalu nemoteno prenesli na majhno lepotilno podjetje v Zagrebu, na nepremičninah pa bile vpisane milijonske vrednosti hipotek v dobro podjetja CEP iz Celja. CEP Celje je tudi lastnik dvorca oz. specialistične klinike Lanovž v Celju.

Preostali 4 osumljeni so iz podjetja z ljubljanskega območja, mediji poročajo, da gre za ljubljansko podjetje Laszas, ki ga vodi Miran Zupančič.

Policija je ugotovila, da so v podjetjih ravnali v nasprotju s sklenjenimi pogodbami o ravnanju z odpadki in s predpisi o varstvu okolja ter ravnanja z njimi.

Motiv za njihovo protipravno ravnanje je bilo koristoljubje.

Osumljene osebe so 3. junija 2021 iz ptujske čistilne naprave prevzele skupno 9 tovorov odpadkov, v skupni teži okoli 197 ton in jih z dvema tovornima voziloma odpeljali in neustrezno odložili v naravi.

Ugotovljeno je bilo, da je pri določitvi lokacije za odložitev odpadkov sodeloval tudi 36-letni moški, ki je za to prejel plačilo. Mediji poročajo, da je bil domačin.

Odpadki so bili odloženi na lokaciji, kjer so zaradi količine in značilnosti povzročili onesnaženost pitne vode ter škodo naravi.

Kriminalisti SKP PU Maribor smo skupaj s kriminalisti iz Policijskih uprav Celje in Ljubljana ta teden pridržali 6 osumljenih in izvedli skupno 18 hišnih preiskav na območju PU Maribor, Celje in Ljubljana, iskali so poslovno dokumentacijo in druge dokaze, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem postopku.

Preiskavo je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Mariboru. Dvema osumljenima so pridržanje odpravili, ker so minili razlogi za pridržanje, 4 pa so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru.

Kazenska ovadba je podana zoper 6 oseb zaradi utemeljenega suma, za očitano kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora do 8 let.

V kriminalistični preiskavi so ugotovili, da je s strani osumljenih že v preteklosti prihajalo do kršitve posameznih predpisov v zvezi z obdelavo določenih vrst odpadkov, zaradi česar nadaljujejo z zbiranjem obvestil, pri tem pa sodelujejo s pristojnimi inšpekcijskimi  službami in drugimi državnimi organi.

Pri tem v Policijo poudarjajo, da je za obstoj kaznivega dejanja potrebno ugotavljati obseg škode na okolju.

M. P.