ZNP Pahorju predlaga posthumno odlikovanje Boruta Meška

Borut Meško

Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) je predsedniku republike Borutu Pahorju podalo predlog, da posthumno odlikuje novinarja in urednika številnih medijih hiš Boruta Meška.

V predlogu so zapisali:

Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor!

Na podlagi 11. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije Združenje novinarjev in publicistov na vas naslavlja predlog, da se za izjemne zasluge in dejanja posebnega pomena za blaginjo Slovenije posthumno odlikuje

Boruta Meška, nekdanjega urednika in novinarja številnih medijskih hiš

zaradi njegovega izjemnega dela na področju medijev in zaslug pri uveljavljanju neodvisnega, svobodnega in strokovnega novinarstva v Republiki Sloveniji.

Združenje novinarjev in publicistov predlaga, da se na podlagi 14. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije odlikovanje posthumno odlikovanega Boruta Meška vroči njegovim družinskim članom.

Obrazložitev:

Pred 30 leti smo se Slovenke in Slovenci odločili za samostojno in neodvisno državo, za državo, v kateri bi se naj uveljavili najvišji standardi demokracije, pravne države, pluralizma, svobode posameznika in spoštovanja človekovih pravic.

Pri uveljavljanju najvišjih demokratičnih standardov v naši družbi so sodelovali tudi številni novinarji, ki so s svojim zavzetim delom vnašali v naš prostor družbeni pluralizem in pri svojem delu sledili najvišjim standardom novinarske etike.

Številni so pri svoji bitki za odprt in demokratičen medijski prostor bili deležni številnih preizkušenj in napadov, a kljub temu ostali vedno zvesti svojim načelom.

Med novinarje, ki so v prizadevanjih za demokratičen medijski prostor v minulih 30 letih izjemno zaznamovali našo državo, je prav gotovo tudi Borut Meško.

Borut Meško je bil ves čas v svoji poklicni karieri zavezan načelom za demokracijo, pluralizem in medijsko svobodo. Zanj ni bilo pomembno, kateremu svetovnemu nazoru pripada novinar, ampak da je profesionalen in korekten do vseh.

Borut Meško je v svoji dolgoletni karieri opravljal novinarska in uredniška dela v več slovenskih medijih, med drugim je bil sodelavec študentskega časopisa Tribuna, novinar Mladine, Televizije Slovenija in POP TV, novinar in urednik pri časniku Republika, od julija 2007 do novembra 2009 je bil odgovorni urednik STA.

Svojo poklicno pot je Borut Meško zaključil kot urednik Slovenske tiskovne agencije, vendar na način, ki si ga ne zasluži nihče. Po tem, ko je 26. marca 2009 mesto direktorja zasedel Bojan Veselinovič, je Meško javno večkrat opozoril, da je deležen mobinga in šikaniranja s strani direktorja. Ta naj bi od njega zahteval podatke, s katerimi ni razpolagal, nato pa mu očital, da ne izpolnjuje svojih obveznosti, očital mu je, da dostojno pripravljeni projekti in poročila niso ustrezni ter od njega pričakoval dnevna poročila dela vključno s poimenskim navajanjem sodelavcev in njihovimi presežki in pomanjkljivostmi. Že kmalu po tem prvem valu pritiskov je moral Meško na daljši bolniški dopust. Kot je večkrat poudaril, je bilo prav v času njegovega urednikovanja opaziti dvig kakovosti novinarskega dela in servisa STA. Povečal se je nabor obravnavanih vsebin, uredništvo je pozorneje spremljalo dogajanje na političnem, družbenem in gospodarskem področju v Sloveniji in svetu in dalo možnost vsem relevantnim akterjem, da svoja stališča in dejavnost delijo preko servisa STA, kar je, kot je poudaril Meško, osnova liberalne in pluralne medijske usmeritve.

Toda namesto tega, da bi s sodelavci še naprej uspešno vodil delo Slovenske tiskovne agencije, je bil tudi po prihodu z bolniškega staleža, še naprej deležen šikaniranja in pritiskov s strani direktorja, ki se sploh ne bi smel vmešavati v uredniško politiko na način, kot se je.

Šlo je celo tako daleč, da je Veselinovič 10. oktobra 2009 podal predlog za urednikovo razrešitev, Meško pa je moral na triurno zaslišanje pred začetkom postopka odpovedi delovnega razmerja in to kljub temu, da je njegovo zdravje vidno pešalo. Ko je prejel izredno odpoved z navedbo izmišljenih krivdnih razlogov, je bil Meško na daljšem bolniškem dopustu, in sicer na preiskavah na onkološkem inštitutu, kjer je izvedel, da je hudo bolan. Ostal je na cesti, pred njim pa tako ni bilo le iskanje pravice na sodišču, ampak ga je čakal tudi boj z boleznijo, ki pa ga je na koncu na žalost izgubil. Po njegovi smrti je bila na sodišču dosežena poravnava, po kateri je morala STA Meškovi družini izplačati Meškove plače za nazaj.

Borut Meško je svoje delo opravljal z velikim veseljem in zanosom. Novinarstvo zanj ni bil zgolj poklic, ampak način življenja. Tudi ko je bil urednik, je bil do svojih podrejenih vedno spoštljiv, nikoli ni izvajal pritiskov ali še več, odpustil katerega od tistih, ki so razmišljali drugače, kot on. Sam tega na žalost ni bil deležen. Kljub temu je pri svojem delu do konca ohranjal visoko stopnjo profesionalnosti in zasledoval novinarske standarde, za katere se zdi, da se v slovenskem medijskem prostoru vse bolj izgubljajo.

V spomin na njegov izjemen prispevek pri ohranitvi svobode medijev se vsako leto podeljuje Priznanje Boruta Meška. Nagrada se podeljuje novinarjem in publicistom za pomemben prispevek pri širjenju javne besede po zgledih Muenchenske deklaracije.

M. P.