Županja dr. Vlasta Krmelj: “Izvesti moramo številne nujno potrebne investicije, denarja primanjkuje in zelo smo zadolženi”

Selnica ob Dravi (vir: selnica.si)

V Občini Selnica ob Dravi je prišlo do spremembe pri vodenju občine. Na županskih volitvah so volivci in volivke največ glasov namenili dr. Vlasti Krmelj, ki je tako postala nova selniška županja. Na prvi redni seji občinskega sveta je tudi zaprisegla, ob tem pa sporočila:

“Hvala za vašo podporo in zaupanje, da vas lahko nagovorim kot županja Selnice ob Dravi. Vesela in ponosna sem, da verjamete vame, da bom s svojim znanjem in izkušnjami, skupaj z občinskim svetom, upravo in seveda vami, dragi občani, izvedla projekte in vodila našo občino na poti trajnostnega razvoja. Funkcijo županje sprejemam z največjo odgovornostjo. Svečano obljubljam in prisegam, da bom vedno delala v skupno dobro ljudi in občine, pravično, pošteno in transparentno. Najvišje vrednote, kot so poštenost, odgovornost, spoštovanje, delavnost in pomoč sočloveku so temelji, na katerih bomo gradili prihodnost naše občine.

Občina smo ljudje, vsak človek, ki v naši občini živi ali dela, je del skupnosti in ima pravico do kvalitetnega življenja, dela in okolja ter hkrati pravico in dolžnost sodelovati pri oblikovanju razvoja naše občine. Mladi, starejši, upokojeni, podjetja in društva bodo lahko preko različnih oblik sodelovanja povedali svoje mnenje, predstavili ideje in predlagali projekte.

Tudi najmanjši kotiček naše občine je pomemben, naj bo to na Gradišču, Duhu, Slemenu, Selnici, Viltušu, na Fali ali Šturmu. Vsi smo eno in skupaj smo močni.

Sodelovanje z občani in zadovoljevanje njihovih potreb  sta temeljni nalogi in poslanstvo naše občine.

Vodenje občine prevzemam v času, ko nas čakajo zahtevne in pomembne odločitve.”

V nadaljevanju je izpostavila: “Izvesti moramo številne nujno potrebne investicije, denarja primanjkuje in zelo smo zadolženi.”

Dr. Vlasta Krmelj, županja Občine Selnica ob Dravi

“Že pred volitvami in po njih ste mi izrekali podporo in zaupanje, zato se vodenja občine ne bojim. Skupaj z občinsko upravo bomo organizirali projektno delo na način, da bodo naši skupni cilji doseženi. Verjamem, da bomo občino Selnica ob Dravi postavili na zemljevid občin, ki razumejo in udejanjajo načela trajnostnega razvoja. Skupaj se bomo trudili za gospodarski razvoj in podjetjem prijazno okolje, za spoštljiv odnos do varovanja okolja in za razumevanje potreb ljudi. O aktivnostih občine bomo obveščali vse zainteresirane preko spletnih strani, socialnih omrežij in tiskanih gradiv. Dobra obveščenost in odprta komunikacija sta osnova za napredek.

Ne bom pozabila tudi na osnovna načela demokratičnosti, zato v našem občinskem svetu ne bo »naših in vaših«, ne bo političnih koordinacij in zapovedanega glasovanja.”

Nova županja je tako napovedala, da v občinskem svetu ne bodo delovali po načelu koalicije in opozicije, delovali bodo v skupno dobro.

Izvoljeni svetniki za 14-članski občinski svet, za obdobje 2018 do 2022, so naslednji:

  • SDS (4): Milan Fras, Jasna Kušar, Marko Homer, Bernarda Mandres
  • NEODVISNA LISTA ZA VARNOST IN POMOČ (3): Igor Štruc, Sonja Črešnik, Dejan Vodnik
  • SD (2): Štefan Lazar, Anja Frešer
  • LISTA DARJE SLIVNJAK (2): Darja Slivnjak, Miro Kobal
  • LISTA ZA KULTURO IN RAZVOJ (2): Janez Lisjak, Anita Vavh
  • DeSUS (1): Olga Kajzer

Občinski svetniki so se doslej sestali že na dveh sejah. Prva je bila konstitutivna, kjer so potrdili mandate, na drugi seji, ki je bila 20. decembra 2018, pa so že imenovali člane posameznih odborov in komisij. S tem bodo lahko nadaljevali delo.

Sprejeli so tudi informacijo o izhodiščih za pripravo občinskega proračuna za leto 2019. Sprejeli so tudi sklep o začasnem financiranju občine v prvem tromesečju 2019. Obravnavali so tudi točko Uskladitev meje občine z mejami parcel z Mestno občino Maribor.

M. P.