Aprilska povprečna plača za več kot desetino višja od marčevske

(vir: pixabay.com)

Povprečna bruto plača za april 2020 je znašala 1.937,21 evra in je bila nominalno za 10,2 odstotka, realno pa za 11,2 odstotka višja od bruto plače za marec 2020, je danes objavil Statistični urad RS.

Povprečna neto plača za april 2020 je znašala 1.266,13 evra in je bila nominalno za 10,5 odstotkov, realno pa za 11,5 odstotka višja od neto plače za marec 2020.

Zvišanje povprečne plače je bilo v največji meri posledica sprejetih ukrepov, povezanih z epidemijo covid-19, predvsem zaradi izplačil kriznega dodatka v skladu z interventnim zakonom in/ali veljavnimi kolektivnimi pogodbami

V javnem sektorju se je povprečna bruto plača za april 2020 v primerjavi s plačo za marec 2020 zvišala za 10,9 odstotka, v zasebnem sektorju pa se je zvišala za 8,6 odstotka.

Aprila se je plača glede na marec najbolj zvišala v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo. Znašala je 2.714,32 evra, povišanje glede na marec je bilo 27,9-odstotno.

Za več kot 20 odstotkov se je povprečna bruto plača za april 2020 (glede na povprečno bruto plačo za marec 2020) zvišala še v dejavnosti gostinstvo (za 24,2 odstotka) in v drugih dejavnostih (za 20,5 odstotka).

Če bi se povprečna bruto plača za april 2020 izračunala glede na število zaposlenih oseb na podlagi plačanih ur (in ne glede na število zaposlenih oseb), bi se povprečna bruto plača (glede na marec) zvišala v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo za 30,5 %, v dejavnosti gostinstvo za 8,0 %, v drugih dejavnostih pa za 11,1 %.

Dodajmo, da so bile plače voljenih in imenovanih funkcionarjev (predsednikov države, državnega sveta, vlade) ter članov vlade, poslancev in podobno v času epidemije nižje za 30 odstotkov.