Dobra novica za slovenske družine z avstrijskimi otroškimi dodatki

Evropska poslanka Romana Tomc je včeraj sporočila, da Evropska komisija nadaljuje postopek proti Avstriji, kar je označila za dobro novico za slovenske družine z avstrijskimi otroškimi dodatki.

Romana Tomc

Pobudo za enaka pravila zaposlenih v Avstriji je vložila prav Romana Tomc, včeraj pa je zapisala: “Vesela sem, da pobuda iz prejšnjega mandata dobiva epilog. Slovenci nismo drugorazredni Evropejci!”

Spomnimo. Romana Tomc je vprašanje o legitimnosti avstrijske namere na Evropsko komisijo vložila že v začetku leta 2018, o tem smo poročali tukaj

Komisija se je nato januarja letos odločila, da Avstriji pošlje uradni opomin v zvezi z novo zakonodajo, kar je pomenilo, da je tudi uradno začela postopek za ugotavljanje kršitev. Avstriji je naložila, da mora v dveh mesecih odpraviti pomisleke Komisije, sicer bo ta s postopkom nadaljevala.

S 1. januarjem 2019 so v Avstriji družinski prejemki in davčne olajšave za otroke, ki prebivajo v drugi državi članici, odvisni od življenjskih stroškov v tej državi članici.

To pomeni, da bi so mnogi državljani EU, ki v Avstriji delajo ter tam tako kot lokalni delavci plačujejo prispevke za socialno varnost in davke, deležni manj ugodnosti zgolj zato, ker njihovi otroci živijo v drugi državi članici EU.

Romana Tomc je že januarja letos zapisala: “Zadovoljna sem, da je Komisija sprožila postopek. Od prvih stikov s komisarko Thyssnovo na to temo je preteklo že več kot eno leto, stvari so se odvijale počasi, vendar je komisarka držala besedo. Opomin je jasen signal, da je tovrstna diskriminacija nedopustna. Gre za državljane držav članic EU, ki delajo v Avstriji in v avstrijski proračun plačujejo enake prispevke in davke kot njihovi avstrijski sodelavci. Avstrija je imela čas za spremembo zakonodaje, vendar tega ni storila. Upam, da bo tokrat drugače.”

Avstrija je na uradni opomin Evropske komisije odgovorila marca 2019. Vendar pa je Komisija ocenila, da obrazložitev ni tehtna. Zato so se odločili za naslednji korak v postopku ugotavljanja kršitev proti Avstriji. To pa je obrazloženo mnenje zaradi nezdružljivosti njenega zakona o indeksaciji družinskih dajatev in davkov na družine s pravili EU.

“Komisija ugotavlja, da mehanizem indeksacije ni združljiv z zakonodajo EU,” so zapisali v mnenju, ki je objavljeno tukaj

Marianne Thyssen, komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, spretnosti in mobilnost delavcev, je ob tem dejala: “Enako obravnavanje je temeljno načelo EU. Državljani EU, ki delajo v drugi državi članici in ne plačujejo davkov in prispevkov za socialno varnost, imajo pravice do enakih družinskih prejemkov. ”

Kakšni so naslednji koraki?

Avstrija ima zdaj na voljo dva meseca, da sprejme potrebne ukrepe za uskladitev z obrazloženim mnenjem. Če ne bo odgovorila zadovoljivo, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

Obrazložitev in ozadje

Pravila EU o usklajevanju sistemov socialne varnosti (Uredba (ES) št. 883/2004) državi članici ne dovoljujejo zmanjšanja denarnih dajatev, ki se dodelijo osebam, zavarovanim po njeni zakonodaji, samo zato, ker prebivajo v drugi državi članici ali njihovi družinski člani. Ta pravila prav tako prepovedujejo diskriminacijo na podlagi državljanstva. Vsako zmanjšanje družinskih dajatev samo zato, ker otroci prebivajo v tujini, krši pravila EU o socialni varnosti in načelo enake obravnave delavcev, ki so državljani druge države članice, kar zadeva socialne in davčne ugodnosti (Uredba (EU) št. 492) / 2011).

Avstrijski mehanizem za indeksiranje je diskriminatoren, saj vodi do zmanjšanja družinskih dajatev in znižanja davkov, ki so delavcem v Avstriji odobreni samo zato, ker imajo otroke v drugi državi članici.

Dejstvo, da ima država članica EU nižje življenjske stroške kot Avstrija, ni pomembno za pavšalne dajatve in ni povezano z dejanskimi stroški za vzdrževanje otroka.

M. P.