Kdo je Jankovićem omogočil odpis 29 milijonov evrov dolga

Marjan Šarec je bil v času spreminjanja zakonodaje, ki je Jankovićem omogočila 95-odstotni odpis dolga, predsednik Občinskega odbora Pozitivne Slovenije v Kamniku in pomemben član vodstva Jankovićeve stranke. Sodelavca z Alenko Bratušek sta bila že takrat in sta tudi danes. (vir: zajem zaslona)

Odpis dolga v višini 29 milijonov evrov družini Janković razburja celo Slovenijo. Pri tem je Marjan Šarec pohitel z izjavo, da se je to zgodilo po zakonu, ki je bil sprejet leta 2013 in za katerega so glasovali skoraj vsi, njih pa, da ni bilo zraven.

Vendar pa podatki kažejo, da je sodišče svojo odločitev o odpisu 95 odstotkov Jankovićevega dolga oprlo na zakon, ki je bil sprejet novembra 2013. To je v času, ko je vlado kot članica Jankovićeve Pozitivne Slovenije vodila Alenka Bratušek. Marjan Šarec pa je bil pomemben član te stranke.

V takratni vladni koaliciji so sodelovali: Pozitivna Slovenija (PS), Socialni demokrati (SD), Državljanska lista (DL, ki je ni več) in Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS).

Marjan Šarec je bil takrat član Jankovičeve Pozitivne Slovenije. Še več, ni bil samo “navaden” član, bil je tudi predsednik Občinskega odbora PS v Kamniku in tako član ožjega Jankovićevega tima, ki ga je v Kamnik hodil tudi podpirat.

Članica Jankovićeve PS je bila tudi Alenka Bratušek. Tako Bratuškova ni bila samo tista, ki je požegnala sprejem zakona, ki preprečuje sosedsko pomoč, o čemer smo poročali tukaj

Alenka Bratušek in Zoran Janković

Po njenim vladanjem so bile sprejete tudi spremembe zakona, ki je Jankovićem omogočil odpis najmanj 29 milijonov evrov dolga. Mediji sicer poročajo, da so Jankovičevim 16 milijonov evrov odpisali že leta 2016, ko je vlado vodil Miro Cerar, že v devetdesetih letih pa je Zoranu Jankoviću precejšen del dolga odpisala tudi takratna SKB banka.

Na Šarčevo zdajšnjo podporo Jankoviću se je na Twitterju odzval tudi poslanec Franc Breznik. Zapisal je, da pričakuje opravičilo za izrečene neresnice in da Marjan Šarec skupaj z Alenko Bratušek nosita dvojno odgovornost.

Zgodovina dogodkov pokaže, da je Alenka Bratušek takoj po prevzemu vladanja, že aprila 2013, v parlamentarni postopek vložila prvo novelo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E), s katero sicer še ni tako drastično posegla v to zakonodajo.

“Luknja v zakonodaji” pa se je ‘zgodila’ z naslednjo novelo, ki jo je vlada Alenke Bratušek v zakonodajni postopek vložila novembra 2013 (novela ZFPPIPP-F). Iz zakona je črtala določbe o pogojih poplačila upnika. SDS je temu nasprotovala, vendar jo je takratna koalicija strank PS (član katere je bil tudi Marjan Šarec), SD, DL in DeSUS zavrnila.

Omenjene koalicijske stranke (PS, SD, DL in DeSUS) so bile takrat tudi edine, ki so zakon novembra 2013 v tretji obravnavi podprle in je začel veljati.

Šele s tem se je dejansko določilo, da je lahko odpis terjatev oziroma dolgov tudi v višini 99,9 %. Črtanje določbe v novembru 2013 pa je bil dejansko tudi predpogoj, da je družina Janković sploh lahko izvedla postopke poenostavljenih prisilnih poravnav svojih družb.

M. P.