Tomc, Zver, Novak, Bogovič: Poziv vladi in državnemu zboru

V Evropskem parlamentu je bila na septembrski seji z veliko večino sprejeta Resolucija o pomenu evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope. Zanjo je glasovalo 535 evropskih poslancev. Ti so tako ponovno opozorili na zgodovinska dejstva glede totalitarnih režimov, spomnili na spoštovanje žrtev vseh totalitarizmov in pozvali države, naj z ustreznimi ukrepi preprečijo možnost, da bi se takšna hudodelstva ponovila.

Brez slehernega dvoma so evropski poslanci med režime, ki veljajo kot totalitarni, uvrstili fašizem, nacizem, stalinizem in komunizem.

Sprejem Resolucije v letu 2019 kaže na to, da vse države še niso dosegle demokratičnih standardov, zato je razprava o totalitarizmih, spravi in nevarnosti zanikanja zgodovinskih dejstev še vedno potrebna. Dejstvo je tudi, da Slovenija spada med države, kjer imamo težave z odkrito razpravo o preteklosti in z obsodbo komunizma kot totalitarnega režima. Prav takim državam je Resolucija namenjena.

Z namenom, da Resolucije ne bi zamolčali pred slovensko javnostjo, njihovih pozivov pa prezrli, so evropski poslanci Romana Tomc, dr. Milan Zver, Ljudmila Novak in Franc Bogovič vse pristojne s posebnim pismom še enkrat posebej opozorili na Resolucijo in na dolžnost njihovega ravnanja. Izrazili so tudi veselje, da so v Evropskem parlamentu Resolucijo podprli tudi poslanci Tanja Fajon, dr. Klemen Grošelj in Irena Joveva.

Poleg simbolnega sporočila Resolucija prinaša tudi zelo konkretne pozive za ukrepanje. Slovenski poslanci pričakujejo, da bodo najvišji predstavniki oblasti  dokazali, da spoštujejo demokratične standarde, človekove pravice in pravne norme tudi takrat, ko gre za njihovo spoštovanje v Sloveniji in bodo sledili zahtevam Resolucije v skladu z njihovo pristojnostjo.

Romana Tomc, dr. Milan Zver, Ljudmila Novak in Franc Bogovič delujejo v okviru skupine ELS, ki je s 182 člani iz 26 držav članic največja politična skupina v Evropskem parlamentu.

M. P.