Slovenska Bistrica: Priprave na preureditev nekdanje osnovne šole v polnem teku

Objekt stare osnovne šole v Slovenski Bistrici bodo v celoti preuredili.

Bistriški občinski svet bo na ponedeljkovi seji obravnaval investicijski projekt za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti bivše osnovne šole v upravno stavbo. Z investicijo se predvideva preureditev stavbe za potrebe Upravne enote Slovenska Bistrica in delno Občine Slovenska Bistrica s spremnimi pisarniškimi prostori.

Upravna enota Slovenska Bistrica se trenutno nahaja na dveh lokacijah, in sicer delno v občinski stavbi in delno v prostorih nad kinodvorano Slovenska Bistrica. Tudi Občina Slovenska Bistrica ima trenutno dislocirano enoto na Trgu svobode 5. To vpliva na učinkovitost organizacije dela v obeh organizacijah in storitev za uporabnike. Združitev javne uprave na enem mestu pa bo bo pripomogla k učinkovitejši uporabi virov.

Objekt bo po rekonstrukciji v celoti izveden kot upravna stavba. V pritličju so predvideni prostori, ki jih stranke najpogosteje obiskujejo. V prvi in drugi pisarni so predvidene pisarne, manjša dvorana za potrebe UE in večja sejna dvorana za potrebe občine. V mansardi so predvideni spremni tehnični prostori.

Z investicijo se bodo obenem sprostili prostori občinske stavbe, kar bo omogočilo, da se tja preseli tudi njena dislocirana enota. Z rekonstrukcijo se bo nadalje izboljšala tudi energetska učinkovitost objekta in zmanjšali stroški obratovanja.

Predvidena vrednost investicije po tekočih cenah je 2,03 milijona evra (z davkom na dodano vrednost), delno bo to sofinanciralo ministrstvo za javno upravo.

Iz gradiva je razvidno, da gre v primeru tega objekta za tipični primer javne gradnje iz začetka 20. stoletja. Od začetka do danes so se v njem vrstite različne vsebine. Stavba, ki ni nikoli doživela bistvenih posegov, je bila dolga leta dislocirana enota Osnovne šole Pohorskega odreda, po izgradnji 2. osnovne šole pa že preko deset let izpraznjena.

Vir: tukaj

M. P.