nedelja, 23 februarja, 2020

Migranti povsod, meja ni varovana

Število nezakonitih prehodov na slovenski južni meji se je v štirih letih povečalo za 14-krat. V letu 2019 pa se je skoraj podvojilo glede...

Ali nekdanji ptujski perutninski kralj lahko mirno spi?

Ukrajinski holding MHP oziroma njegova ciprska odvisna družba Hemiak Investments je objavila prevzemno namero za odkup preostalih delnic Perutnine Ptuj. Že zdaj so 90,69-odstotni...

Avstrija namerava podaljšati nadzor na meji s Slovenijo

Avstrijski notranji minister Herbert Kickl je Evropski komisiji napovedal podaljšanje nadzora na meji s Slovenijo in Madžarsko še vsaj do novembra. Avstrija nadzor na svojih...

Odpustili so ga le nekaj minut po tem, ko je prijavil očetovski dopust

Pet delavcev od šestih, ki so jih odpustili v Magnini lakirnici v Hočah, je po posvetu s Konfederacijo slovenskih sindikatov (KSS) napovedalo vložitev tožb....

Lovrenc na Pohorju: Življenje na območju te občine je varno

Število kaznivih dejanj na območju Občine Lovrenc na Pohorju se iz leta v leto zmanjšuje. Policija je lani obravnavala 22 kaznivih dejanj, leto pred...

Slovenska Bistrica: Vas zanima, kje in kako boste lahko gradili?

Občina Slovenska Bistrica je javno razgrnila dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za individualno stanovanjsko gradnjo »Kugl«. Občina želi na novo določiti...

Kdaj bodo na vrsti zahodna obvoznica Slovenska Bistrica in kdaj ceste v Poljčanah?

V postopku sprejemanja je rebalans državnega proračuna za leto 2019. Sestavni del tega je tudi dokument Načrt razvojnih programov za obdobje 2019 do 2022....

Poljčane: Lekcija, ki jo Kovačič še ni vzel ali ni hotel vzeti

Finančna konstrukcija za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje je za Občino Poljčane s finančnega vidika ubijajoč in nekaj povsem drugega kot imajo...

Miklavž na Dravskem polju: Razpis za nepovratna sredstva v kmetijstvu

Občina Miklavž na Dravskem polju je objavila javni razpis za dodeljevanje nepovratnih državnih pomoči za programe razvoja kmetijstva in podeželja v letu 2019. Na voljo...

Občina Starše gre do konca

Občina Starše je na Ustavno sodišče RS vložila zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti uredbe o vodovarstvenem območju, ki dovoljuje izgradnjo nove in posodobitev...