DONACIJA ELEKTRA MARIBOR SLOVENSKI BISTRICI

Elektro Maribor je v petek, dne 29. junija doniral sredstva humanitarnim organizacijam na svojem distribucijskem območju. Tokrat so ta namenjena Rdečemu križu Slovenije – Območnemu združenju Slovenska Bistrica in Dekanijski Karitas Slovenska Bistrica. Vsaka je prejela po 1.800 EUR.

Elektro Maribor že vrsto let tvorno sodeluje s humanitarnimi organizacijami na svojem distribucijskem območju. V družbi spoštujejo in cenijo njihovo delo, ki je vredno vse podpore in priznanja, saj pomagajo najranljivejšim članom v skupnostih, v katerih delujejo.

Dr. med. Janko Predan, predsednik Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Slovenska Bistrica je ob zahvali za donirana sredstva dejal, da bodo le-ta namenili za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin.

Mira Kresnik, vodja Dekanijske Karitas Slovenska Bistrica, pa je ob tej priložnosti poudarila, da bodo denar namenili za nakup šolskih potrebščin.

Mag. Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor, je ob tej priložnosti predstavil tudi njihove načrte na območju OE Slovenska Bistrica. V prihodnjih desetih letih načrtujejo na tem območju  investicijska vlaganja v obsegu 27 mio EUR. Letos bodo za naložbe namenili vsaj 3,47 mio EUR.

Ne pozabimo, da so v časih, ki niso enostavni, nasmeški na obrazih otrok, ki jim je z donacijami omogočeno letovanje, zagotovo največje darilo. To so otroci, ki sicer počitnic ob morju letos ne bi doživeli. Uresničene bodo njihove želje, pozabili bodo na svoje stiske, strahove in se počutili enakopravne.

K. V.

Foto: Aleš Kolar