Dr. Milan Zver: Slovenija lahko postane migrantski žep

Vir: Nova24.tv

Dr. Zver je napovedal, da bo v naslednjem letu ponovno kandidiral za evropskega poslanca, pa tudi, da se je predvolilno obdobje v Bruslju že začelo – del tega je bil tudi nedavni nagovor Ursule Von Der Leyen Evropskemu parlamentu. Poslanec je prepričan, da se je v zadnjih dveh desetletjih evropska politika preveč preusmerila v levo, kar ni dobro.

“Zeleni prehod je šel radikalno v levo, izgubil se je stik z realnostjo, kar se vidi tudi v gospodarstvu, ker se je opustilo nekatere pomembne energente, nekritično se je preusmerilo v alternativo, na električna vozila,” je dejal dr. Zver in nadaljeval: “Napake so se zgodile tudi na področju kmetijstva, ki kar naenkrat za EU ni več pomembno, nastajajo ukrepi, ki so celo dobesedno usmerjeni proti kmetu, saj so zakonodajo pisali urbani birokrati, ki morda nikoli niti niso bili v stiku s kmetijstvom in njegovimi potrebami. Evropsko kmetijstvo je občutljivo, je izjemno odprto, je bil tudi vedno nek glavni steber v EU, danes pa je kmetijstvo veliko bolj ranljivo, tudi zaradi vojne v Ukrajini, spet se lahko pojavi tudi lakota, vsekakor pa EU nima dobre kmetijske politike, predvsem, ker je nova reforma šla v pretirano zelenitev.”

“Na vsak način se skuša zmanjšati število govedi v EU. Sam pa menim, da oblast ljudem ne more reči, da morajo spremeniti prehranjevalne navade, to lahko naredi zdravnik ali nek prehranski strokovnjak, ne pa nekdo na oblasti,” je dejal dr. Zver. Prav zato bo po njegovih besedah v naslednjem mandatu pomembno, kam se bo usmerila EU. “Dobro bi bilo, da bi desnica v EU zmagala in naredila svojo večino, da v parlamentu ne bi bili več preglasovani pri nekaterih ključnih stvareh,” je ocenil poslanec.

V nadaljevanju je pogovor tekel o migrantski krizi. Dr. Milan Zver pravi, da se Evropa iz migrantske krize leta 2015 ni nič naučila, levi pol politike še danes še vedno vabi ilegalne migrante na evropsko ozemlje. “Imeli smo dovolj časa, da bi lahko zajezili ilegalne migracije, na primer s pomočjo v državah izvora, kar EU tudi dela, tudi preko skrbniških skladov, kjer se bo državam namenilo 79 mlrd evrov. Torej skuša se ustvariti  pogoje življenja v državah izvora tako, da ljudje ne bi imeli želja priti v EU,” je povedal poslanec. Drug mehanizem zajezitve ilegalnih migracij predstavlja Frontex in varovanje zunanje meje EU. “Neverjetno je, kako počasna je Evropska komisija pri tem. Ne zmore zbrati 10.000 uradnikov s policijskimi pooblastili in opremo, da bi zaustavili tihotapce pri njihovem delu,” je bil kritičen dr. Zver, ki je Evropski komisiji na tem področju namenil negativno oceno.

Vir: Nova24tv

Poslanec tudi meni, da bo morala Italija začeti migrante vračati v države izvora, ker ni pripravljenosti drugih držav, da bi te migrante sprejeli. Prepričan je, da je tihotapljenje migrantov dobro organiziran projekt, v katerem sodelujejo tako NVO-ji kot tajne službe. “Ni naključje, da se je novi val migracij zgodil ravno sedaj, ko je Melonijeva pripravljala neko bolj normalno politiko na področju migracij,” je dejal poslanec, ki rešitev ne vidi v tem, koliko bo kdo vzel ilegalnih migrantov, temveč je treba migracije zajeziti. Zunanja meja EU je prepustna in Slovenija lahko zelo hitro postane migrantski žep s temi deset tisoč migranti, če Italija in Avstrija popolnoma zapreta meje. Vprašati je treba slovensko vlado, ki je podirala ograjo, zakaj je to naredila, zakaj ni postavila vojske na mejo,” je bil jasen poslanec.

“Mi imamo sedaj opraviti z nezakonitimi migracijami in dejansko se je varnost zmanjšala, zlasti na jugu države, tam od koder prihajajo. Tu bi vlada res morala bolj poskrbeti za ljudi. Nekaterim, ki so v urbanih središčih, ki ne videvajo migrantov, je verjetno vseeno oziroma tega še ne čutijo ilegalnih migracij kot problem. Se pa tudi v Evropski uniji že govori,  da se stopnja varnosti znižuje, stopnja kriminala, ki je povezan z nezakonitimi migranti, se povečuje. To so dejstva,” je povedal dr. Zver. Po njegovih besedah je ena ključnih rešitev močna zunanja meja.

“Institucije, ki so vzpostavljene, plačane, vodene s strani Evropske unije, morajo opravljati svojo nalogo. Seveda ob tem morajo biti opravljene naloge tudi na nacionalni ravni, kot smo rekli, države članice, ki ne morejo sedaj, če ni schengenske meje, reči, da nismo mi krivi in da to ni naš problem. Naš problem je, kako bomo varovali vsak meter slovenske meje, kajti tukaj ne gre za migrante nasploh, ampak gre za nezakonite migrante, ki jih tihotapci vodijo v Evropsko unijo. Torej gre za kriminalno dejanje in tu bi se morali odločneje spopasti – tukaj pa res bolj nacionalne države ravno s temi tihotapskimi mrežami,” je bil jasen dr. Zver.

Avtor: LR