Duplek: Župan napovedal sanacijo porušene strehe grajske zidanice na Vurberku

Grad Vurberk (vir: Občina Duplek)

V začetku poletja se je pri gradu Vurberk zaradi dotrajanosti delno porušila streha grajske zidanice in s seboj odnesla del podpornega zidu. Mitja Horvat, župan Občine Duplek, zdaj napoveduje čim prejšnjo sanacijo, s katero bi preprečili nadaljnje propadanje objekta.

Na kakšen način bodo to izvedli, še ugotavljajo, veliko pa je odvisno od cene.

Na občini so pridobili poročilo Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki so ga ti pripravili po ogledu objekta. Pri tem so dobili tudi smernice, na kakšen način pristopiti k sanaciji oziroma preprečitvi nadaljnjega propadanja in škode. Na podlagi tega so zaprosili za ponudbe izvajalcev, a konkretno finančne ponudbe še nimajo, je za medije povedal župan Mitja Horvat. Vrednost sanacije je zaenkrat nemogoče oceniti, saj gre za velik objekt, treba je upoštevati tudi smernice spomeniškega varstva.

V vsakem primeru bodo stvari sanirali, saj objekt takšen, kot je, ni varen.

Po zaključenem postopku denacionalizacije je dotrajan in propadajoč objekt prešel v last občine in je že več desetletij prazen. Župan meni, da bi bilo najbolje, če bi objekt v prihodnosti dobil uporabno funkcijo. Edino možnost za to zaenkrat vidi v javno-zasebnem partnerstvu. Želijo si namreč zasebnega investitorja, ki bi tu glede na lokacijo in zgodovinski pomen objekta lahko uspel. “Ambient je pravi za kakšno restavracijo ali degustacijsko klet,” je dejal. Višje na gradu je v zasebni pobudi že uspešna gostilna, ki grajsko poslopje uporablja tudi za koncerte, v bližini so postavili adrenalinski park.

Zidanica z obokano vinsko kletjo in leseno stiskalnico grozdja je vpisana v register nepremične kulturne dediščine pri ministrstvu za kulturo. Je iz leta 1700 in je sestavni del grajskega kompleksa.

Predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine so na nedavnem sestanku z županom Dupleka opozorili tudi na nevarnost porušitve zidu pod obstoječo tribuno na gradu. Na občini se zavedajo, da je nujno potrebna tudi sanacija gradu, a za to zaenkrat nimajo denarja.

Pri tem so namreč odvisni od sofinanciranja ministrstva za kulturo in čakajo, da se bo tudi tu našla kakšna priložnost.

M. P.