Humanitarna pomoč Slovenije prebivalcem Turčije in Sirije po potresu

Potres je uničil na stotine zgradb . AP

Vlada je na dopisni seji sklenila, da bo namenila humanitarno pomoč po potresu prebivalcem Republike Turčije in Sirske arabske republike.

Republika Slovenija bo upoštevajoč težke humanitarne razmere, v katerih so se po potresu, 6. februarja, znašli prebivalci prizadetih delov Turčije in Sirije, državama namenila humanitarno pomoč za okrevanje po naravni katastrofi v višini 400 tisoč evrov.

Polovico sredstev bo prejela Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (angleško The International Federation of Red Cross – IFRC) za okrevanje prebivalcev po potresu na prizadetem jugovzhodnem delu Turčije. Preostala sredstva bo Slovenija prispevala za Čezmejni sklad za Sirijo (Cross Border Fund for northwestern Syria) v okviru finančnega mehanizma Urada Organizacije združenih narodov (OZN) za usklajevanje humanitarnih aktivnosti (angleško United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – UN OCHA) za pomoč prebivalcem prizadetega dela Sirije.

Sredstva za humanitarno popotresno pomoč prebivalcem Republike Turčije in Sirske arabske republike bodo zagotovljena iz sredstev proračunske rezerve Republike Slovenije.

Vir: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve