Izjav o prenosu turističnega bona ne pošiljajte na Furs

Finančna uprava RS (Furs) je opozorila vse upravičence bonov, ki jih želijo prenesti na druge, naj izjav o tem ne pošiljajo njim, pač pa jih oddajo na recepciji ponudnika turističnih storitev.

Kot poudarjajo, naj izpolnjenih in podpisanih izjav ljudje ne pošiljajo oziroma prinašajo na finančne urade. “To izjavo bodo namreč izpolnjeno in podpisano morali predložiti receptorju ob unovčitvi bona v turističnem objektu, kjer bodo prenočili oziroma unovčili bon,” so zapisali.

Boni so sicer prenosljivi le med določenimi sorodniki. Tako lahko otrok prenese bon na oba starša ali stare starše in obratno. Prav tako lahko bon prenese otrok zakonca ali zunajzakonskega partnerja na drugega zakonca ali zunajzakonskega partnerja in obratno. Boni so prenosljivi tudi med otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki, ki niso njihovi starši. Bone lahko med sabo prenesejo tudi zakonci, zunajzakonski partnerji in partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi. Ni pa mogoče bona prenesti med brati oziroma sestrami. Bon je mogoče prenesti le v celoti. Če ste torej del bona že porabili, preostanka ne morete podariti.

Izjavo za prenos je mogoče dobiti na spletni strani Fursa. Ob oddaji morajo biti izpolnjene in podpisane. Vsebovati morajo:

– ime in priimek ter EMŠO upravičenca, ki bon prenaša (prenosnik),
– ime in priimek ter EMŠO zakonitega zastopnika oziroma skrbnika prenosnika, če ga ima,
– ime in priimek ter EMŠO osebe, na katero se bon prenaša (pridobitelj),
– sorodstveno oziroma pravno razmerje med prenosnikom in pridobiteljem,
– datum in podpis prenosnika, njegovega zakonitega zastopnika oziroma skrbnika.

M. P.