Kakšno domovino si želim

V Knjižnici Josipa Vošnjaka v Sl. Bistrici je v ponedeljek, 7. maja potekala okrogla miza z naslovom Kakšno domovino si želim.

V evropskem projektu Time for tea, je nosilec projekta Momentum world iz Londona zaupal izvajanje za Slovenijo Društvu Jasa. Jasa ga je prilagodila naši stvarnosti in ga izvaja pod nazivom Kakšno domovino si želim.

Namen projekta je otroke in mladostnike spodbujati h kritiškemu preizpraševanju stvarnosti in jim pomagati, da se razvijejo v tvorne (aktivne) državljane; odločevalce na državni in lokalni ravni spomniti, da si občasno vzamejo »čas za čaj« z »navadnimi« državljani in se neposredno seznanijo z njihovim doživljanjem stvarnosti.

Učenci in dijaki osnovnih in srednjih šol na bralnem območju Knjižnice Josipa Vošnjaka Sl. Bistrica so brali družbeno-kritiške odlomke iz knjig Jasine zbirke Onežimo svet. Ob poglobljenem branju so premišljali o naši stvarnosti in izražali občutke z besednimi in likovnimi prispevki.

To je bilo izhodišče za okroglo mizo, na kateri so o naši stvarnosti in prihodnosti razpravljali župani občin Sl. Bistrica dr. Ivan Žagar, Poljčane Stanislav Kovačič, Makole Franc Majcen, ter direktor občinske uprave Oplotnica Aleš Hren, ravnateljica Srednje šole Sl. Bistrica univerzitetna sociologinja Iva Pučnik Ozimič in predsednica Jase mag. filozofije Mateja Jamnik. Z glasbenim nastopom so razpravo požlahtnili dijaki Srednje šole Sl. Bistrica. Dogodek je povezovala filozofinja Vesna Mlakar.

   

Smisel akcije Kakšno domovino si želim je dodatno pojasnila predsednica Jase mag. Mateja Jamnik: »V stanju, ko so vse igre preigrane, a stvarnost postaja za številne neznosna, je treba iskati nove načine preobrazbe človeka in družbene skupnosti. Udeležba vseh državljanov v javnem življenju je neka možnost. Za tvorno državljanstvo pa se je treba začeti pripravljati že v otroštvu. Prava knjiga poraja v mladem bralcu potrebo po opazovanju vsega, kar ga obdaja, po sodelovanju v življenju. Ta proces učlovečevanja lahko postane trajen, s tem pa je zagotovljeno oblikovanje celovite osebnosti.«

K. V.

Foto: Aleš Kolar