Mag. Karmen Furman: Koliko finančnih pisarn je bilo v letu 2022 zaprtih in koliko se jih bo zaprlo letos?

Vir: SDS.si

V času izrednih razmer zaradi epidemije Covid-19 naj bi izkušnje poslovanja pokazale, da delovanje finančne pisarne ni potrebno in z vidika stroškov in koristi ni racionalno, zato pisarna v Slovenski Bistrici ni bila ponovno odprta in se ne predvideva ponovnega odprtja.

Poslanka mag. Karmen Furman je na ministra za finance Klemna Boštjančiča naslovila pisno poslansko vprašanje glede zapiranja finančnih pisarn.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Finančna uprava RS je uvedla finančne pisarne kot metodo dela za sprejem vlog, izdajo potrdil ter informiranje fizičnih oseb v letu 2013, hkrati z obširno reorganizacijo odmer fizičnih oseb ter vzpostavitvijo kompetenčnih centrov, v katerih se vodijo postopki ne glede na krajevno pristojnost davčnega zavezanca.

Direktor Finančnega urada Maribor je v dopisu Delovanje finančne pisarne na območju občine Slovenska Bistrica, št. 023-169/2023-3, z dne 6. 3. 2023, ki ga je naslovil na Ministrstvo za javno upravo in Občino Slovenska Bistrica navedel, da je v času izrednih razmer zaradi epidemije Covid-19 poslovanje davčnih zavezancev s Finančno upravo RS potekalo pod posebnimi pogoji in pisarne niso delovale, prilagojen je bil tudi obisk na sedežih finančnih uradov. Izkušnje poslovanja v tem obdobju pa naj bi pokazale, da delovanje pisarne ni potrebno in z vidika stroškov in koristi ni racionalno, zato pisarna v Slovenski Bistrici ni bila ponovno odprta.

Glede na navedeno je bilo v dopisu tudi izpostavljeno, da se ne predvideva ponovnega odprtja finančne pisarne Slovenska Bistrica, zato Finančni urad Maribor najemnega razmerja za poslovni prostor po izteku veljavne pogodbe o brezplačnem najemu dveh pisarn v stavbi Občine Slovenska Bistrica ne namerava podaljšati.

Glede na navedeno me zanima:

–       Koliko finančnih pisarn je bilo v letu 2022 zaprtih?

–       Kakšni so skupni stroški delovanja finančnih pisarn v Republiki Sloveniji in stroški delovanja po posamezni finančni pisarni?

–       Koliko finančnih pisarn se bo v letu 2023 za stalno zaprlo oziroma se ne predvideva njihovega ponovnega odprtja?

–       Na podlagi katerih kriterijev Finančna uprava RS odloča, da delovanje finančne pisarne ni racionalno z vidika stroškov in koristi?

–       Kakšni so bili stroški delovanja finančne pisarne v Slovenski Bistrici?

–       Koliko finančnih sredstev bo Finančna uprava Republike Slovenije privarčevala z zaprtjem finančne pisarne v Slovenski Bistrici?

Vir: SDS.si