Mag. Karmen Furman: Ministrstvo naj UKC Maribor čim prej podaljša sklep za izvajanje posebnih programov na radiološkem oddelku

Vir: SDS.si

Univerzitetni klinični center Maribor je oktobra in decembra lanskega leta na ministrstvo naslovil vlogi za podaljšanje izvajanja posebnih programov za skrajševanje izredno dolgih čakalnih dob na radiološkem oddelku, in sicer za MR preiskave, CT preiskave, ultrazvok in PTA posege. Prvič so sklep, na podlagi katera izvajajo posebne programe, podaljšali zgolj do 31. decembra 2023, drugič pa zgolj do 29. februarja 2024.

Poslanka mag. Karmen Furman je na ministrico za zdravje dr. Valentino Prevolnik Rupel naslovila pisno poslansko pobudo v zvezi s podaljšanjem programov na radiološkem oddelku v Univerzitetnem kliničnem centru v Mariboru.

Celotno poslansko pobudo objavljamo v nadaljevanju.

Na podlagi prvega odstavka 53.c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti lahko javni zdravstveni zavod za opravljanje zdravstvenih storitev sklene podjemno pogodbo ali drugo pogodbo civilnega prava z zdravstvenim delavcem, če je tovrstno opravljanje zdravstvenih storitev za javni zdravstveni zavod ekonomsko smotrnejše in če za opravljanje zdravstvenih storitev, ki so predmet pogodbe, ni mogoče skleniti pogodbe o zaposlitvi zaradi občasne narave teh storitev ali njihovega manjšega obsega, gre za enkratno povečanje programa zdravstvenih storitev javnega zdravstvenega zavoda za potrebe obveznega zdravstvenega zavarovanja, ali javni zdravstveni zavod z obstoječimi kadrovskimi zmogljivostmi ne more zagotoviti pogodbenih obveznosti do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Na podlagi šestega odstavka 53.c člena ZZDej je sklepanje podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev z lastnimi zaposlenimi dovoljeno le, če gre za opravljanje zdravstvenih storitev v okviru državnih presejalnih programov in drugih posebnih programov, ki jih potrdi minister za zdravje.

Univerzitetni klinični center Maribor je oktobra in decembra lanskega leta na vas naslovil vlogi za podaljšanje izvajanja posebnih programov za skrajševanje izredno dolgih čakalnih dob na radiološkem oddelku, in sicer za MR preiskave, CT preiskave, ultrazvok in PTA posege. Prvič ste sklep, na podlagi katera izvajajo posebne programe, podaljšali zgolj do 31. decembra 2023, drugič pa zgolj do 29. februarja 2024.

V zdravstvu je mnogokrat izjemno pomembna predvidljivost ter stabilno okolje za načrtovanje posegov oziroma zdravljenja, zaradi česar so vaši predhodniki takšne sklepe podaljšali, denimo, za leto dni. Takšno kratko podaljšanje sklepov, kot jih vi izvajate v zadnjem času pa mnogim izvajalcem predstavljajo velike težave pri organizaciji dela, hkrati pa v negotovosti puščate številne bolnike, ki potrebujejo kontrolne preglede tudi kasneje, vendar termina zaradi kratkega podaljšanja programa sploh ne morejo dobiti.

Glede na vse navedeno na vas naslavljam pobudo, da Univerzitetnemu kliničnemu centru Maribor čim prej podaljšate sklep za izvajanje posebnih programov za skrajševanje izredno dolgih čakalnih dob na radiološkem oddelku za MR preiskave, CT preiskave, ultrazvok in PTA posege do 31. decembra 2024.

Vir: SDS.si