Makole: Infrastrukturni projekti v izvajanju ali načrtih

Makole (vir: LAS Haloze)

Trenutno se povsod po Sloveniji izvajajo številni infrastrukturni projekti, ki izboljšujejo kvaliteto in kakovost bivanja v naši državi. Na to je resornega ministrstva za infrastrukturo Jerneja Vrtovca spomnila tudi poslanka mag. Karmen Furman.

Mag. Karmen Furman je nato pridobila podatke za projekte s področja infrastrukture, ki so že bili izvedeni oziroma se v občini Makole izvajajo v tem mandatu in se predvidoma še bodo glede na državni proračun za leto 2022.

Ti projekti so:

  1. Poljčane-Majšperk (obnova ceste), ocenjena vrednost 3.150.017 evrov

Namen projekta je obnoviti dotrajano vozišče. V letu 2022 bo z lokalno skupnostjo potekalo usklajevanje ureditve ceste in kolesarske povezave ob R3-668/1233 Poljčane – Majšperk od km 1,500 do 2,000.

Gradnja bo potekala v letu 2023.

2. Pečke (ureditev ceste), ocenjena vrednost 2.045.343 evrov

Na odseku regionalne ceste R3-688, odsek 1233 Poljčane–Majšperk od km 9,800 do km 10,645 skozi naselje Pečke je bila cesta obnovljena, izvedeno krožišče, zgrajen nov nadomestni most preko potoka Ložnica, zgrajeni hodniki za pešce in kolesarje, urejeno odvodnjavanje in cestna razsvetljava. Pogodbena vrednost del je znašala 1.166.767,73 EUR (dela je sofinancirala Občina Makole v višini 172.158,21 EUR).

Dela so zaključena (razen v območju enega stanovanjskega objekta, kjer poteka postopek razlastitve za potrebe izgradnje pločnika).

3. Kolesarske povezave Ptuj – Poljčane, ocenjena vrednost 15.492.414 evrov (projekt se izvaja v več občinah)

Namen investicije je povečanje prometne varnosti in povečanje ekonomske učinkovitosti, znižanje stroškov uporabnikov, izboljšanje tehničnih elementov, zmanjšanje emisij hrupa in škodljivih vplivov na okolje. Cilj investicije je izgradnja kolesarske povezave v 6 občinah v skupni dolžini 49,3 km.

V letih 2022 in 2023 bo potekala izdelava projektne dokumentacije za manjkajoče odseke na relaciji Ptuj – Poljčane.

V letu 2022 se bodo pridobivala zemljišča na pododseku gramoznica Pleterje – zahodni del in Gramoznica Pleterje – Kungota pri Ptuju. Potrebna sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in pridobivanje zemljišč bodo zagotovljena v okviru finančnega načrta Družbe RS za infrastrukturo (DRSI).

4. Pametni števci Elektro Maribor, ocenjena vrednost 19.397.363 evrov (projekt se izvaja v več občinah)

Menjava navadnih električnih števcev z digitalnimi. Delež, ki pripada občini Makole, znaša 1% teritorialne enote, v vrednosti okoli 194 tisoč evrov.

S. B.