Miklavž na Dravskem polju: Razpis za nepovratna sredstva v kmetijstvu

Občina Miklavž na Dravskem polju je objavila javni razpis za dodeljevanje nepovratnih državnih pomoči za programe razvoja kmetijstva in podeželja v letu 2019.

Na voljo je 16.700 evrov, pri čemer bodo za posodabljanje kmetijskih gospodarstev ter urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov razdelili 15.700 evrov, še 1000 evrov pa bodo namenili kot pomoč za plačilo zavarovalnih premij.

Upravičenci do pomoči so pravne in fizične osebe, ki so dejavni v primarni kmetijski proizvodnji in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev.

Vlagatelj je upravičen do 50 odstotkov upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih, vendar je najvišji skupni znesek za posamezno naložbo lahko največ do 5.000 evrov.

Vloge je treba oddati najpozneje do 12. avgusta 2019, do 12. ure.

Razpis in več podrobnosti je na voljo tukaj

M. P.