(Nova platforma za ustanovitev stranke?) Nastalo je novo združenje neodvisni županj in županov !

Včeraj je na Dolu pri Hrastniku potekal ustanovni zbor Združenja neodvisnih županj in županov, kjer so županje in župani potrdili vse formalnosti, ki so potrebne za uradno ustanovitev združenja. Imenovana sta bila Upravni odbor ter Nadzorni odbor Združenja. Prisotnih je bilo 32 županj in županov, kar že v tem številu pomeni največjo župansko skupino v Sloveniji, z dodatkom, da je veliko županj in županov, ki danes niso uspeli na zbor, izrazilo interes za sodelovanje v prihodnje.

Slika: Logo združenja

Člani in članice Upravnega odbora:

 • Marko Funkl (župan Občine Hrastnik), predsednik
 • Petra Vrhovnik (županja Občine Poljčane), podpredsednica
 • Tomaž Vencelj (župan Občine Idrija), podpredsednik
 • Nejc Smole (župan Občine Medvode), tajnik
 • Tine Radinja (župan Občine Škofja Loka), blagajnik
 • Matija Kovač (župan Mestne občine Celje), član
 • Renata Kosec (županja Občine Domžale), članica
 • Matjaž Švagan (župan Občine Zagorje ob Savi), član
 • Marko Virag (župan Občine Beltinci), član
 • Aleš Bržan (župan Mestne občine Koper), član

Člani in članice Nadzornega odbora:

 • Marko Šantej (župan Občine Laško), član
 • Antonija Žumbar (županja Občine Cirkulane), članica
 • Gregor Kovačič (župan Občine Ilirska Bistrica), član
 • Olga Urankar (županja Občine Lukovica), članica
 • Andrej Sila (župan Občine Sežana), član

Združenje neodvisnih županj in županov (Združenje), je na samem ustanovnem zboru obravnavalo tudi pripravo izobraževanj in posvetov za županje in župane, ki jih bo Združenje v prihodnje organiziralo. Imenovana je bila delovna skupina, ki bo pripravila izhodišča za izboljšanje položaja županov, ki se vsako leto od 2008 naprej slabši in s tem predstavlja veliko razvrednotenje funkcije župana. Županje in župani so si zadali nalogo, da se aktivno organizirajo pri prizadevanjih za združevanje občinskih združenj (SOS, ZOS in ZMOS).

Slika: Združenje županov

Marko Funkl, predsednik Združenja neodvisnih županj in županov ter župan Občine Hrastnik: »Lokalne skupnosti predstavljajo največjo kontinuiteto in stabilnost v slovenskem političnem prostoru in v trenutku, ko je bilo izvoljenih kar 136 županj in županov, ki nismo kandidirali kot predstavniki političnih strank, je čas, da tudi županje in župani dobimo svojo organizacijo, ki bo skrbela za povezovanje, za krepitev položaja županj in županov ter za boljše sodelovanje med našimi reprezentativnimi organizacijami ter vsakokratno Vlado RS. Prve aktivnosti načrtujemo že v naslednjih tednih, naslednje srečanje pa v mesecu marcu.«

Avtor: A.V.