Novi razpisi na področju kmetijstva

Na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) so objavljeni razpisi in razpisna dokumentacija za kmetijstvo. Na voljo je 43,173 milijona evrov. Roki za prejem vlog so v aprilu 2019, le razpis za pomoč mladim kmetom se izteče jutri, 31. januarja 2019. Na voljo pa je kar 15 milijonov evrov.

Odprti so naslednji razpisi:

Naziv razpisa Rok za prejem vlog Razpisna sredstva
1. Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 14-20 za leto 2018 23. 4. 2019 7 milijonov evrov
2. Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam 19. 4. 2019 3 milijone evrov
3. Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018 24. 4. 2019 8,1 milijona evrov
4. Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij 19. 4. 2019 5 milijonov evrov
5. Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani 12. 4. 2019 1,498 milijona evrov
6. Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov 12. 4. 2019 do 3,575 milijona evrov
7. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018 31. 1. 2019 15 milijonov evrov

Več informacij je dostopnih na spletni strani ministrstva – javni_razpisi/

in na info točkah: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Zavod za gozdove Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

M. P.