Občina Šentilj: Umrljivost je višja, veliko je samomorov

Šentilj (vir: Občina Šentilj)

V občini Šentilj je več bolniške odsotnosti kot povprečno v državi. Večji je delež oseb, ki jemljejo zdravila za sladkorno bolezen, za visok pritisk in duševne motnje. Prehranjenost otrok je prekomerna. Več je srčne kapi. Umrljivost je višja od povprečja v državi, posebno skrb vzbujajoč pa je podatek o smrti zaradi samomorov. Teh je v občini za 60 odstotkov več kot je to povprečje v državi.

Razvitost občine je v povprečju države. Prirast prebivalstva je pozitiven, starejšega prebivalstva, starih 80 let in več, je v občini 4 odstotke (v državi 5 odstotkov). Precej manjša od slovenskega povprečja pa je stopnja delovne aktivnosti. V občini Šentilj je delovno aktivnih 51 odstotkov vseh prebivalcev (v Sloveniji je to 59,5 odstotka). Hkrati pa so visoke delovne migracije.

Vsaka sedma prometna nezgoda povzročena z alkoholnimi povzročitelji

V občini je več bolniške odsotnosti delovno aktivnih prebivalcev. V zadnjem koledarskem letu je bolniška odsotnost vsakega od njih trajala povprečno 15,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji je bilo to 14,4 dni. Prometnih nezgod z alkoholnimi povzročitelji je v občini bistveno več kot v Sloveniji. V Šentilju je tako povzročena vsaka sedma prometna nezgoda, v državi je to vsaka enajsta.

Več prejemnikov zdravil za sladkorno bolezen in duševne motnje

Astme pri otrocih in mladostnikih (do 19 let) je manj od povprečja v državi. Manj je tudi bolezni, neposredno pripisljive alkoholu. Večji pa je delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka. V občini ta zdravila jemlje vsak 25. odrasli, v državi je to vsak 23. Več je tudi prejemnikov zdravil za sladkorno bolezen. V Sloveniji je stopnja 5,1 na 100 prebivalcev, v Šentilju pa je za 15,6 odstotka višja in znaša 5,9.

Prejemnikov zdravil proti strjevanju krvi je toliko kot v povprečju v državi (11,8 na sto prebivalcev). Višje je tudi število prejemnikov zdravil zaradi duševnih motenj. V Sloveniji je to 15,1 na sto prebivalcev, v občini Šentilj ta zdravila jemlje 16,7 oseb.

Višja je tudi stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi. V občini je 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.

Pri starejših prebivalcih občine je stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,2. Delež uporabnikov pomoči na domu je blizu slovenskemu povprečju.

Zelo visoka je stopnja klopnega meningoencefalitisa, obolenje je skoraj dvakratno glede na povprečje.

Novih primerov raka debelega črevesja in danke je manj od povprečja. Manj je tudi novih primerov pljučnega raka. V povprečju pa so novi primeri raka dojke.

Skrb vzbujajoče: Umrljivost je višja, veliko je samomorov

Splošna umrljivost v občini je višja od povprečja. Višja je tudi umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja. Višja je tudi umrljivost zaradi vseh vrst raka. Še posebno skrb vzbujajoč pa je podatek o stopnji umrljivosti zaradi samomora. V občini Šentilj je takšnih smrti 32 na 100 tisoč prebivalcev, v Sloveniji pa 20.

Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva

Telesni fitnes otrok je blizu slovenskega povprečja. Nadpovprečna pa je prekomerna prehranjenost otrok. V občini je prekomerno prehranjen vsak tretji otrok, v državi je to manj kot vsak četrti. Odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,5 odstotka, v Sloveniji pa 64,3 odstotka. Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,1 odstotka, v Sloveniji pa 71,8 odstotka.

Vir: Poročilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje obcine.

O občini

Občina Šentilj leži v zahodnem delu Slovenskih goric, na razvodju Drave in Mure. Nekdaj podeželska občina zaradi industrializacije, nove avtoceste in mejnih prehodov spreminja svoj značaj. Občina je bila ustanovljena leta 1994 in je uvrščena v Podravsko statistično regijo. Meri 65 kvadratnih kilometrov, s čimer se med slovenskimi občinami uvršča na 106. mesto. Ima okoli 8500 prebivalcev, od tega približno polovico žensk in polovico moških.

Občina na svoji severni strani meji na Republiko Avstrijo, dolžina meje je 17 kilometrov.

M. P.