Odstranite ambrozijo preden zacveti

(vir: občina Duplek)

Ambrozija je znana kot eden izmed najmočnejših alergenov. Pri občutljivih ljudeh lahko povzroči alergijski rinitis ali astmo, nevarne pa so tudi navzkrižne reakcije z drugimi alergenimi rastlinami iz rodu ambrozije in s pelinom.

Simptomi so srbečica in tekoči izloček iz nosu, pekoče oči, posledično se pojavi kašelj ter težave pri spanju in dihanju.

Ta rastlina pa je nevarna tudi v kmetijstvu, saj mu prinaša dodatne stroške in gospodarsko škodo. Če se naseli na kmetijska zemljišča, lahko znatno zmanjša pridelek, zmanjšuje kakovost krme in kvari mlečne proizvode. Najdete jo na suhih tleh, kot so cestni robovi, bližina ptičjih krmilnic in tudi na njivah. Posebne težave povzroča pri ekološki pridelavi in pridelavi rastlin, ki pozno pokrijejo tla (npr. buče), pogosto jo najdemo med koruzo. Pelinolistna ambrozija lahko naseli skoraj vse posevke, najdemo jo lahko v sadovnjakih, vinogradih, vzdolž vodotokov, v strniščih in še marsikje drugje.

Ker je alergena je že od leta 2010 predpisano obvezno zatiranje ambrozije.

V skladu s predpisi so imetniki zemljišč dolžni sami odstranjevati ambrozijo tako na kmetijskih kot tudi na nekmetijskih zemljiščih preden ta cveti ali semeni. To velja za upravljavce cest, železnic, letališč in parkov ter za občine, kmetovalce, lastnike vrtov in vse druge lastnike, upravljavce ali najemnike zemljišč.

Fitosanitarni inšpektor ob prijavi o sumu navzočnosti ambrozije ter prijave o neizvajanju ukrepov imetnika zemljišča glede na ugotovitve ob pregledu seznani s predpisanimi fitosanitarnimi ukrepi in določi rok za njihovo izvedbo. V primeru, da imetnik ne izvrši z odločbo odrejenih ukrepov, je uveden prekrškovni postopek v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru.

Kako prepoznate ambrozijo? Več o tem lahko preberete na povezavi: duplek.si

M. P.