Poljčane: Rok za prijavo škode po julijskem neurju s točo se izteka

Poleg neurja in toče je območje Poljčan prizadel tudi močan veter, ki je ruval drevesa. (vir: neurje.si)

Občina Poljčane zbira vloge za prijavo škode, nastale v neurju s poplavami in točo, ki je te kraje prizadelo 7. in 8. julija 2019.

Izpolnjene vloge je treba oddati v tajništvo občine Poljčane, in sicer najkasneje do prihodnje srede, to je do 21. avgusta 2018.

Oškodovanci lahko škodo prijavijo na predpisanih obrazcih, ki so na voljo tukaj

Iz poročila Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj je razvidno, da so posledice neurja s točo precejšnje, nekatere kulture na njivah pa so skoraj uničene. Veliko škode je tudi na vinski trti, gozdnih površinah in nepremičninah.

V občini je prijavljenih 755,09 hektarja kmetijskih površin, od tega je okoli 40 odstotkov njiv, 45 odstotkov trajnih travnikov in 15 odstotkov trajnih nasadov. V okviru njiv so zajete tudi vrtnine.

Glavnina poškodb po neurju in toči je bilo v delih naselij: Sp. Brežnica, Stanovsko, Dolgi Vrh, Sp. Poljčane, Brezje pri Poljčanah, Križeča vas, Novake in Modraže. Toča je zajela tudi celotna naselja:  Lušečka vas, Čadramska vas, Poljčane, Podboč, Krasna, Globoko ob Dravinji, Ljubično, Lovnik, Zgornje Poljčane, Studenice ter Hrastovec pod Bočem.

Najprej je bila toča pogojena z vetrovi, prisotni so bili hudi nalivi. V kratkem času oziroma 1 uri je padlo 60 mm na kvadratni meter dežja. Intenziteta toče je bila po prvih ogledih od 40 do 90 odstotkov na posameznih poljščinah.

Najbolj prizadete so bile naslednje poljščine: koruza, žita, vrtnine, buče in krompir.

Na najbolj prizadetih območji so bili trajni nasadi poškodovani tudi do 80 odstotkov. Na manj prizadetih območjih pa minimalno 35-odstotno.

  • Največ škode na trti je bilo v naseljih: Čadramska vas, Cerje, Lovnik, Ljubično, del Zgornjih Poljčan, Hrastovec pod Bočem.
  • Največ škode na sadnih vrstah pa so zaznali v  naseljih: Podboč, Lušečka vas ter Hrastovec pod Bočem.
  • Po oceni je bilo prizadetih okoli 230 hektarjev poljščin.
  • Trajnih nasadov, poškodovanih s točo, je okoli 75 hektarjev.

M. P.