Članice in člani GO SVIZ so bili na svoji prvi seji soglasni v tem, da Vlada RS ne izkazuje pripravljenosti za sklenitev stavkovnega sporazuma s sindikatom, čeprav je v koalicijski pogodbi zagotovila, da bo začela iskati rešitve za opredeljene, odprte stavkovne zahteve takoj, ko bo nastopila mandat.

Veliko nezadovoljstvo spričo položaja vzgoje in izobraževanja ter očitno razočaranje nad potekom pogajanj so še pred konstitutivno sejo GO SVIZ na spletnem sestanku, ki ga je sindikat pripravil 8. decembra letos, že jasno izrazili vzgojiteljice in vzgojitelji predšolskih otrok, ki so zaposleni na delovnem mestu pomočnikov in pomočnic. Na omenjenem srečanju je sodelovalo skoraj 250 članic in članov SVIZ iz predšolske vzgoje, ki so se odločno zavzeli za to, da SVIZ vztraja pri uveljavitvi stavkovne zahteve po odpravi nesprejemljivih zaostankov pri vrednotenju njihovega dela glede na primerljiva delovna mesta v drugih delih javnega sektorja.

Odgovorno in zahtevno delo z otroki je namreč povsem razvrednoteno, povprečna plača zaposlenih na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja je bistveno nižja od povprečnih plač zaposlenih na delovnih mestih, za katera je zahtevana enaka izobrazba ter so primerljivo zahtevna in odgovorna. Vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojiteljev so v skladu z navedenim na Glavni odbor SVIZ naslovili poziv, naj s sklepom podpre odločitev o protestnem shodu, s katerim želijo pomočnice in pomočniki javno izraziti skrajno nezadovoljstvo s podcenjujočim odnosom oblasti do njihovega dela, ki ogroža visoko kakovost javne predšolske vzgoje v Sloveniji,  ter prevzame organizacijo dogodka.

Članice in člani GO SVIZ so kolegicam in kolegom v predšolski vzgoji na seji izrazili podporo in soglasno potrdili, da bo SVIZ 14. januarja 2023, na Prešernovem trgu v Ljubljani izpeljal protestni shod vzgojiteljic in vzgojiteljev predšolskih otrok – pomočnic in pomočnikov vzgojiteljev.

Vir: SVIZ.SI