Rače – Fram: Novo čistilno napravo bodo gradili tudi z evropskim denarjem

Rače.

Branko Ledinek, župan Občine Rače – Fram, je v sredo z izbranim izvajalcem del, podjetjem Hidroinženiring, podpisal pogodbo za izgradnjo nove čistilne naprave v Račah, vredne okoli 3 milijone evrov.

Nova čistilna naprava bo nadomestila obstoječo napravo, ki je dotrajana in ne zadostuje več potrebam občine, kamor se priseljuje vedno več ljudi. Župan je ob podpisu pogodbe povedal, da bodo z gradbenimi deli začeli v drugi polovici januarja, če bo to vreme le dopuščalo.

Obstoječa čistilna naprava je bila s projektirano zmogljivostjo 3000 populacijskih enot zgrajena že leta 1976, nato so jo leta 2006 nadgradili na 5000 populacijskih enot. Vendar pa je že izrabljena, poleg neustreznega čiščenja povzroča tudi prekomerna hrup in smrad.

Zato bodo na njenem mestu zgradili večjo in učinkovitejšo za 9600 populacijskih enot ter tako zmanjšali vplive na okolje. Poleg primarne in sekundarne funkcije bo nova čistilna naprava opravljala tudi terciarno čiščenje, kar pomeni, da bo iz odpadnih voda odstranjevala tudi dušik in fosfor.

Vrednost investicije znaša nekaj več kot 3 milijone evrov z vključenim davkom na dodano vrednost. Od tega bo 1,36 milijona evrov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, dobrih 340 tisoč evrov bo prispevala država, preostalih 1,3 milijona evrov bo pokrila občina.

Podjetje Hidroinženiring ima za izgradnjo čistilne naprave časa nekaj več kot leto dni, nato bo steklo enoletno poskusno obratovanje, zaključek investicije je predviden v letu 2023.

M. P.