Ruše: Messer želi pridobiti okoljevarstveno dovoljenje

Agencija za okolje (Arso) je objavila javno naznanilo o začetku postopka za dodelitev okoljevarstvenega dovoljenja proizvajalcu tehničnih plinov Messer, ki ima sedež v Rušah in je del istoimenske nemške skupine.

Vpogled v dokumentacijo je mogoč od danes, 15. januarja, do 14. februarja 2020 v prostorih Upravne enote Ruše. Mnenje in pripombe je možno posredovati pisno na naslov agencije ali po elektronski pošti.

Messer je vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) za obrat v Rušah podal 1. marca 2019.

Podjetje v Rušah skladišči in pretaka globoko ohlajene utekočinjene pline iz zraka, polni in skladišči jeklenke s tehničnimi plini in njihovimi mešanicami ter skladišči jeklenke z drugimi plini. V zasnovo zmanjšanja tveganja za okolje so zdaj vključili še skladiščenje in pretakanje ter polnjenje jeklenk z utekočinjenim naftnim plinom, za kar so lani že prejeli gradbeno dovoljenje.

Messer je leta 2018 ustvaril dobrih 23 milijonov evrov prihodkov. Z okoli 100 zaposlenimi skoraj celotno prodajo ustvarijo na slovenskem trgu, kjer imajo okoli 45-odstoten tržni delež.

Poleg ruškega imajo obrat tudi v Črnučah, s paleto tehničnih in specialnih plinov pa oskrbujejo okoli 3500 kupcev.

Vir: Občina Ruše

M. P.