Slovenska Bistrica: Dvodnevna mednarodna konferenca Pripovedna kultura v prostoru

Jutri in v torek bo v prostorih gradu Slovenska Bistrica v okviru projekta Živa coprnija / Živa štrigarija potekala mednarodna znanstvena konferenca z naslovom Pripovedna kultura v prostoru.

Konferenco pripravljajo RIC Slovenska Bistrica, Znanstvenoraziskovalni  center  Slovenske  akademije  znanosti  in  umetnosti (SAZU) in Inštitut  za slovensko narodopisje (ZRC SAZU, ISN).

Jutri se bo konferenca začela ob 11. uri, pol ure pred tem bo potekala registracija navzočih. Trajalo bo do 17.30 ure. V torek pa se bo začelo ob 9. uri, zaključilo se bo okoli poldneva z lutkovno predstavo Puppet show podružnične osnovne šole Zgornja Ložnica.

Projekt  Živa  coprnija  /  Živa  štrigarija  je  financiran  iz  programa  čezmejnega  sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška, v njem pa sodeluje 6 projektnih partnerjev iz Slovenije in Hrvaške.

Glavni cilj projekta je zagotoviti aktivno ohranjanje bajeslovnega izročila Pohorja in Istre.

V okviru konference želijo predstaviti strategije in kriterije, kako se lahko pripovedno izročilo v  okviru  tematskih  poti,  parkov,  pripovedovanja,  lutke  ipd.  premišljeno  vključi  v lokalno in regionalno  kulturno,  didaktično  in  turistično  ponudbo.

Ob  tem  želijo  soočiti  različne teoretične in praktične koncepte sodelovanja s strokovnjaki, ki se ukvarjajo z nesnovno kulturno dediščino. Izpostavljena bodo vprašanja komercialnih interesov, ki so pogosto v nasprotju z načeli  stroke. Predstavljene bodo tudi  tematsko in vsebinsko raznolike raziskave, ki so povezane s folklornim izročilom in imajo potencial za vključitev v lokalno ponudbo.

Na konferenci bo sodelovalo  12  referentov iz  šestih  držav. Referati  bodo  predstavljeni  v slovenskim, hrvaškem ali angleškem  jeziku, povzetki referatov  pa  bodo izšli v trijezični knjižici.

Program je objavljen tukaj: Program_konference

M. P.