Slovenska Bistrica: Ključni projekti občine v tem mandatu

Slovenska Bistrica (vir: kraji.eu)

Občina Slovenska Bistrica je objavila seznam večjih, t. i. ključnih projektov  v obdobju 2018 do 2022. Iz preglednice je razvidno, da je 33 velikih projektov v občini vrednih 15,8 milijona evrov.

Večina projektov je že zaključenih, investicije pa potekajo še na naslednjih projektih:

  • Vrtec Kebelj: zaključek v 2021
  • Obnova objekta stare šole na Vošnjakovi ulici: zaključek  letu 2021
  • Izgradnja kanalizacije Pokoše: zaključek v letu 2021

V tabeli, ki so jo objavili, pa niso zajeti (to je še dodatno):
– projekti oz. investicije vrednosti praviloma manjše od 50.000 evrov
– projekti, ki so se vodili in izvajali prek krajevnih skupnosti,
– nakupi objektov (Mačkova hiša zraven knjižnice, objekt v Ozki ulici za potrebe vrtca
in stanovanja, objekt Rotovž, zemljišče za avtobusno postajo) in
– sredstva za investicije gasilskih društev.

Vir: Občina Slovenska Bistrica

M. P.