Slovenska Bistrica: Občina po meri invalidov

Pred dobrimi petimi leti, 9. decembra 2014, je Občina Slovenska Bistrica prejela svečano listino »Občina po meri invalidov«. Zveza delovnih invalidov Slovenije v okviru svojega projekta »Občina po meri invalidov« vzpodbuja občine za načrtno odzivanje na posebne potrebe invalidov in za njihovo socialno vključevanje, za sožitje in večjo kvaliteto življenja svojih občanov.

Ob mednarodnem dnevu invalidov ter oseb s posebnimi potrebami in 5. obletnici podelitve listine “Občina po meri invalidov” Občini Slovenska Bistrica je letos ožja skupina Sveta za invalide v sestavi podžupana Žarka Furman, predsednik Društva invalidov Črešnjevec Antona Kolarja, vodje za družbene dejavnosti Občine Slovenska Bistrica Irene Jereb ter strokovne sodelavke na oddelku za družbene dejavnosti Zlatke Mlakar, v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica predala knjigo Pobud in pritožb za izboljšanje stanja invalidov in oseb s posebnimi potrebami v občini Slovenska Bistrica.

Predloge občanov bo obravnaval Svet za invalide. Prav tako je Svet za invalide, zaradi lažje berljivosti in pisanja, omogočil dostopnost do povečevalnega stekla – lupe, ki je nameščena v sprejemni pisarni občine.

M. P.