Snaga: Delitev rumenih vreč za leto 2023 je zaključena

Vir: www.snaga-mb.si

Delitev rumenih vreč za zbiranje odpadne embalaže v letu 2023, ki se je pričela izvajati v začetku septembra 2022, je zaključena. Če rumenih vreč v vašem gospodinjstvu do konca leta 2022 morda niste prejeli, vas prosimo, da nam to sporočite najkasneje do torka, 31. januarja 2023, v času uradnih ur (od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro) na tel. 02 620 58 75 ali po e-pošti na naslov info@snaga-mb. si. Po tem datumu reklamacij ne bomo več upoštevali.

Napolnjenih rumenih vreč z odpadno embalažo ni dovoljeno puščati izven svojega prevzemnega mesta. Na dan njihovega odvoza, skladno s koledarjem odvoza odpadne embalaže, jih morate do 6. ure zjutraj nastaviti na vaše običajno prevzemno mesto.

Odpeljana bo samo odpadna embalaža, zbrana v tipiziranih vrečah, ki jih gospodinjstva prejmejo s strani Snage. Odpadne embalaže, zbrane v drugih vrečah, ne bomo prevzemali.

IZJEMA: Za uporabnike v občini Hoče-Slivnica velja, da lahko glede na menjavo koncesionarja v letu 2022 odpadno embalažo zbirajo in nastavijo še v vrečah, ki so jih za leto 2022  prejeli s strani Saubermacherja. Zbrano embalažo v teh vrečah bodo ekipe Snage prevzemale še najkasneje do konca meseca junija 2023.

Predlagamo vam, da z vrečami ravnate preudarno in odpadno embalažo stiskate. Da bo odpadne embalaže manj, kupujte premišljeno.

Podjetje SNAGA vam želi veliko pozitivnih izkušenj pri ločenem zbiranju odpadne embalaže.

Vir: