Stali smo in obstali

Plakat Dežela s štirimi milijoni pridnih rok | Avtor Jure Apih in Futura, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije.

Urad Vlade RS za komuniciranje je ob 30. obletnici razglasitve in obrambe samostojne in neodvisne države Republike Slovenije izdal publikacijo z naslovom STALI SMO IN OBSTALI. Prejela jo bodo vsa slovenska gospodinjstva.

V publikaciji so najprej uvodni nagovori osamosvojiteljev in politikov iz prelomnega leta 1991: Janeza Janše, ministra za obrambo, Alojza Kovšce, poveljnika enote Teritorialne obrambe, Lojzeta Peterleta, predsednika vlade, Igorja Bavčarja, ministra za notranje zadeve, in Dimitrija Rupla, ministra za zunanje zadeve.

Avtorica dr. Andreja Valič Zver opisuje slovensko politično pomlad, krizo v Jugoslaviji, krepitev slovenske civilne družbe, odzive komunistov ob obsežnih spremembah takratnega časa, proces proti četverici in nastajanje novih političnih sil, Majniško deklaracijo, nastajanje avtonomnega sindikalnega gibanja, zakonodajne spremembe in drugo.

V poglavju, ki opisuje Demos in pot osamosvojitve, se bralec seznani z razorožitvijo slovenske Teritorialne obrambe, Deklaracijo o suverenosti, Manevrsko strukturo narodne zaščite, vojaško strategijo in nastankom slovenske vojske, z začetki oblikovanja ustave ter pomembnostjo plebiscita o slovenski samostojnosti in neodvisnosti.

V nadaljevanju so analizirane politične in vojaške priprave na dejansko osamosvojitev, sprejemanje zakonodaje, vloga Demosa. Orisujejo se tudi dogodki in osebe, ki osamosvajanju niso bile naklonjene.

V delu, ki opisuje agresijo jugoslovanske armade na komaj rojeno slovensko državo, so opisani bojni spopadi in druga dogajanja. Poudarjena je tudi pomembna vloga zamejskih rojakov, Slovencev po svetu in Cerkve na Slovenskem.

“Zmagali smo” je poglavje, ki nas spomni na to, da smo pred tridesetimi leti premogli pogum, odločenost in dokajšnjo edinost pri ključnih nacionalnih odločitvah.

Publikacija, ki jo bodo prebivalci Slovenije našli v svojih poštnih nabiralnikih, bo imela pomembno vlogo tudi v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Je odličen povzetek časa, ki nam je omogočil, da smo danes lahko ponosni na svojo domovino; časa, v katerem smo si priborili samostojnost, neodvisnost in suverenost.

To je pripoved o hrepenenju slovenskega naroda po demokraciji in svobodi, pripoved o pogumu, čudovitih dosežkih in predvsem ljudeh. Je droben poklon tudi vsem tistim, ki so za našo domovino dali svoje življenje.

M. P.