V celjski bolnišnici prišlo do izrednega dogodka

(vir: arhiv)

V celjski bolnišnici je ta teden prišlo do neljubega dogodka, v katerem so o smrti pacienta, pripeljanega iz enega od domov za starejše, obvestili svojce drugega, ki je bil na zdravljenje pripeljan skupaj s prvim.

Za napačno identifikacijo so v bolnišnici izvedeli šele v sredo pozno popoldne, ko je bil umrli pacient že pokopan.

Strokovni direktor Splošne bolnišnice v Celju Franc Vindišar je danes povedal, da je bila pacientu, ki je bil z zdravljenja prepeljan nazaj v dom starejših občanov, priložena napačna dokumentacija.

Takoj so posumili v zamenjavo identitete dveh pacientov, dogodek pa prijavili policiji in z njim seznanili ministrstvo za zdravje. Ob tem je tudi več članov osebja doma za starejše potrdilo pravo identiteto vrnjenega pacienta.

Enako stara pacienta so iz istega doma v bolnišnico z enakimi težavami pripeljali hkrati z istim reševalnim vozilom. Komunikacija z njima ni bila mogoča, prav tako nista imela zapestnic z identifikacijskimi podatki. Sprejeta in identificirana sta bila na podlagi sprejemne dokumentacije in informacije reševalnega osebja, ki ju je pripeljalo.

V času zdravljenja je eden od pacientov umrl, zaradi zamenjave identitete pa so bili o smrti obveščeni svojci napačnega pacienta. V času do odpusta drugega pacienta je bil opravljen pokop pokojnika.

Svojci ob smrti niso prišli na identifikacijo pacienta, čeprav ta možnost obstaja, a se o njej odločajo sami. Glede identifikacijskih zapestnih pacientov, ki prihajajo iz domov, pa je Vindišar pojasnil, da nekateri to zagotavljajo, drugi pa ne, sicer pa zadeva ni sistemsko urejena. Bolnišnica zapestnice zagotavlja le ob sprejemu v urgentnem centru.

Vodstvo bolnišnice je ponudilo odstop in se opravičilo svojcem. Opravili bodo izredni strokovni nadzor v bolnišnici in ostalih inštitucijah, z ugotovitvami pa bodo, ko bo ta končan, seznanili javnost.

M. P.