V Selnici ob Dravi cene vrtcev še vedno najnižje

Na včerajšnji 4. redni seji so selniški občinski svetniki med drugim potrjevali tudi nove ekonomske cene programov predšolske vzgoje. Nove cene veljajo od 1. marca dalje. Cene vrtca so se v Selnici nazadnje spremenile v letu 2016. Primerjava cen med okoliškimi vrtci pa kaže, da cene v Občini Selnica tudi po včerajšnjem povišanju ostajajo najnižje.

Ekonomske cene v selniških vrtcih oziroma enotah so se zvišale različno. V vrtcu Kobanček so za prvo starostno obdobje višje za dobrih 11 odstotkov in za drugo starostno obdobje so te višje za 9,4 odstotka.

V vrtcu Sv. Duh na Ostrem so imeli doslej različni ceni glede na starostno obdobje, zdaj je uveljavljena enotna cena. Ta bo za prvo starostno obdobje nižja za okoli deset odstotkov, za drugo starostno obdobje pa se bo povečala za 18,4 odstotka. Enotna ekonomska cena za ta vrtec je 379,24 evra.

Za poldnevni program v vrtcu Gradišče na Kozjaku pa je nova cena 175,13 evra za skoraj tretjino nižja od dosedanje, ki je 249 evrov.

Razlog za podražitve so višji stroški dela zaposlenih v vrtcu. Tako so bile s 1. septembrom 2016 uveljavljene višje vrednosti plačnih razredov. S 1. julijem 2017 so bile odpravljanje plačne anomalije do 26. plačnega razreda. Zaposleni so napredovali v višje plačne razrede in nazive, bruto plače pomočnicam vzgojiteljic so se takrat povečale za dva plačne razrede.

S 1. marcem 2017 je bila uveljavljena višja premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Bruto plače za plačno skupini J (najnižje plače) so se s 1. julijem 2017 povečale za tri plačne razrede. Plače zaposlenih so se zaradi decembrskega dogovora vlade Marjana Šarca s sindikati javnega sektorja povečale tudi letos.

Podatki iz primerjave kažejo, da so cene vrtca v Občini Selnica ob Dravi tudi po podražitvi še vedno nižje kot v okoliških vrtcih.

Ob tem moramo poudariti, da gre za ekonomske cene, starši pa vrtec plačujejo glede na odločbe centra za socialno delo, glede na dohodke. Plačila so od nič do največ 77 odstotkov ekonomske cene, povprečno pa je to okoli 33 odstotkov. Razliko pokrije občina.

Najvišje cene imajo v Občini Hoče – Slivnica, najnižje pa v Občini Selnica ob Dravi.

Nove ekonomske cene v pesniških vrtcih so naslednje:

M. P.