Rače – Fram: Znani prejemniki občinske žepnine za študente

Občina Rače – Fram je že julija objavila razpis za podelitev žepnin za dijake in študente iz te občine. Razpis je bil za novo šolsko ali študijsko leto 2021 – 2022.

Žepnina znaša 50 evrov mesečno.

Odločitev o podeljenih žepninah 281 dijakom in dijakinjam so že objavili (moje podravje), zdaj pa so objavili še skupno odločbo za študente, dodeljena jim je za deset mesecev, in sicer za obdobje od 1. septembra 2021 do 30. junija 2022.

Iz objavljene skupne odločbe je razvidno, da bo žepnino prejemalo 185 študentov in študentk s stalnim prebivališčem na območju občine, ki so se pravočasno prijavili na javni razpis in so oddali popolno vlogo.

Iz objavljene odločbe so razvidne vloge, vodene pod posameznimi vložnimi številkami.

Prvo izplačilo bo izvedeno najkasneje do 30. septembra 2021, s poračunom žepnin od septembra 2021 dalje.

Skupna odločba za študente je objavljena na spletni strani: race-fram.si

Občina bo mesečno žepnino v višini 50 evrov v tem šolskem oz. študijskem letu namenila skupno 466 dijakom in študentom, vsak bo prejel skupno po 500 evrov. Občina je za to namenila 233.000 evrov.

M. P.